Browsing by Author "Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych"

Sort by: Order: Results:

 • Годлевський, Аркадій Іванович; Каніковський, Олег Євгенович; Бондарчук, Євген Петрович; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Bondarchuk, Yevhen Petrovych (Укрпатент, 2001)
  Пропонований винахід відноситься до медицини, зокрема, до способів лікування гострого деструктивного панкреатиту.
 • Каніковський, Олег Євгенович; Харчук, Олексій Вікторович; Гнатюк, Юрій Петрович; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Kharchuk, Oleksii Viktorovych; Hnatiuk, Yurii Petrovych (Укрпатент, 2011)
  Прилад для виміру тиску в порожнинних органах, що містить трубчастий поліхлорвініловий катетер, з'єднаний з датчиком малого тиску фірми Motorola, що разом з аналого-цифровим перетворювачем виконані в пластиковому корпусі, ...
 • Каніковський, Олег Євгенійович; Мосьондз, Василь Володимирович; Росохай, Олександр Васильович; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Mosiondz, Vasyl Volodymyrovych; Rosokhai, Oleksandr Vasyliovych (Укрпатент, 2012)
  Спосіб визначення форми порожнини малої чепцевої сумки, який полягає в тому, що в малу чепцеву сумку через Вінслов отвір вводять повільно затвердіваючу пластичну суміш за допомогою спеціального механічного пристрою з ...
 • Каніковський, Олег Євгенійович; Гребенюк, Дмитро Ігорович; Омобоогундже, Джеймс Олубобуї; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Hrebeniuk, Dmytro Ihorovych; Omoboohundzhe, James Olubobuj (Укрпатент, 2010)
  Спосіб вимірювання сили зведення країв лапаротомної рани, який полягає у тому, що нитки кожного шва, накладеного на апоневроз, перехрещують, але не зав'язують, потім всі нитки на обох краях рани беруть на окремі довгі прямі ...
 • Каніковський, Олег Євгенійович; Зелінський, Артем Ігорович; Гребенюк, Дмитро Ігорович; Філоненко, Євген Андрійович; Буряк, Роман Вікторович; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Zelinskyi, Artem Ihorovych; Hrebeniuk, Dmytro Ihorovych; Filonenko, Yevhen Andriovych; Buriak, Roman Viktorovych (Укрпатент, 2008)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до хірургії, а саме до способів динамічного контролю за тиском в портальній системі.
 • Каніковський, Олег Євгенійович; Мосьондз, Василь Володимирович; Росохай, Олександр Васильович; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Mosiondz, Vasyl Volodymyrovych; Rosokhai, Oleksandr Vasyliovych (Укрпатент, 2012)
  Спосіб догляду за післяопераційними хворими, оперованими на органах черевної порожнини та заочеревинного простору з приводу постнекротичних ускладнень гострого інфікованого некротичного панкреатиту, з застосуванням матрацу, ...
 • Каніковський, Олег Євгенович; Гребенюк, Дмитро Ігорович; Зелінський, Артем Ігорович; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Hrebeniuk, Dmytro Ihorovych; Zelinskyi, Artem Ihorovych (Укрпатент, 2007)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до хірургії, а саме до способів катетеризації вен.
 • Годлевський, Аркадій Іванович; Каніковський, Олег Євгенович; Саволюк, Сергій Іванович; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Savoliuk, Serhii Ivanovych (Укрпатент, 2005)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до хірургії, а саме до способу консервативного лікування гострого панкреатиту. Може бути використана як в комплексі ініціальної базисної консервативної терапії гострого ...
 • Каніковський, Олег Євгенійович; Воровський, Олег Олегович; Боднарчук, Олег Іванович; Карий, Ярослав Володимирович; Бабійчук, Юрій Валерійович; Павлик, Ігор Васильович; Харчук, Олексій Вікторович; Мосьондз, Василь Володимирович; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Vorovskyi, Oleh Olehovych; Bodnarchuk, Oleh Ivanovych; Karyi, Yaroslav Volodymyrovych; Babiichuk, Yurii Valeriovych; Pavlyk, Ihor Vasyliovych; Kharchuk, Oleksii Viktorovych; Mosiondz, Vasyl Volodymyrovych (Укрпатент, 2013)
  Спосіб лапароскопічної холецистектомії при ускладненому перебігу гострого і хронічного калькульозного холециститу, що передбачає мобілізацію жовчного міхура після ревізії органів черевної порожнини, який відрізняється тим, ...
 • Годлевський, Аркадій Іванович; Каніковський, Олег Євгенович; Саволюк, Сергій Іванович; Жмур, Андрій Анатолійович; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Savoliuk, Serhii Ivanovych; Zhmur, Andrii Anatoliovych (Укрпатент, 2003)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до хірурги, а саме до способу лікування гострого біліарного панкреатиту Може бути використаний як для профілактики гнійних ускладнень, так і для їх лікування при гострому біліарному ...
 • Жмур, Андрій Анатолійович; Годлевський, Аркадій Іванович; Каніковський, Олег Євгенович; Саволюк, Сергій Іванович; Zhmur, Andrii Anatoliovych; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Savoliuk, Serhii Ivanovych (Укрпатент, 2001)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема, до хірургії, і стосується дренування сальникової сумки при гострому деструктивному панкреатиті із застосуванням волоконної оптики, може бути використаний при хірургічному лікуванні ...
 • Годлевський, Аркадій Іванович; Каніковський, Олег Євгенович; Пилявець, Олександр Захарович; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Pyliavets, Oleksandr Zakharovych (Укрпатент, 2000)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до способів лікування гострого деструктивного панкреатиту. Він призначений і може використовуватись при хірургічному лікуванні гострих запальних деструкцій підшлункової залози.
 • Годлевський, Аркадій Іванович; Каніковський, Олег Євгенович; Шапринський, Володимир Олександрович; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Shaprynskyi, Volodymyr Oleksandrovych (Укрпатент, 1998)
  Запропонований винахід відноситься до медицини, зокрема до способів лікування гострого деструктивного панкреатиту. Він призначений і може бути використаний при хірургічному лікуванні гострих запальних процесів у підшлунковій ...
 • Каніковський, Олег Євгенійович; Андросов, Сергій Іванович; Харчук, Олексій Вікторович; Гнатюк, Юрій Петрович; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Androsov, Serhii Ivanovych; Kharchuk, Oleksii Viktorovych; Hnatiuk, Yurii Petrovych (Укрпатент, 2009)
  Корисна модель відноситься до медицини, зокрема до хірургії жовчних шляхів, і може бути використана для лікування і профілактики холангіту у хворих з патологією гепатопанкреатодуоденальної зони.
 • Каніковський, Олег Євгенійович; Гребенюк, Дмитро Ігорович; Росохай, Олександр Васильович; Мосьондз, Василь Володимирович; Гнатюк, Юрій Петрович; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Hrebeniuk, Dmytro Ihorovych; Rosokhai, Oleksandr Vasyliovych; Mosiondz, Vasyl Volodymyrovych; Hnatiuk, Yurii Petrovych (Укрпатент, 2011)
  Спосіб пригнічення зовнішньосекреторної функції підшлункової залози за механізмом зворотного зв'язку, який полягає у тому, що через встановлений у дванадцятипалу кишку зонд вводиться суспензія 12000 ОД ферментів підшлункової ...
 • Каніковський, Олег Євгенійович; Харчук, Олексій Вікторович; Гнатюк, Юрій Петрович; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Kharchuk, Oleksii Viktorovych; Hnatiuk, Yurii Petrovych (Укрпатент, 2011)
  Корисна модель належить до медицини, зокрема до хірургії жовчних шляхів, і може бути використана для діагностики функціональних порушень біліарного тракту на ранніх стадіях розвитку патології гепатопанкреатодуоденальної ...
 • Костюк, Григорій Якович; Годлевський, Аркадій Іванович; Каніковський, Олег Євгенович; Пилявець, Олександр Захарович; Kostiuk, Hryhorii Yakovych; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Pyliavets, Oleksandr Zakharovych (Укрпатент, 1998)
  Запропонований винахід відноситься до медицини, зокрема до способів лікування гострого деструктивного панкреатиту. Він призначений і може бути використаний при лікуванні гострих запальних процесів у підшлунковій залозі.
 • Каніковський, Олег Евгенович; Годлевський, Аркадій Іванович; Жупанов, Олександр Онисимович; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Zhupanov, Oleksandr Onysymovych (Укрпатент, 2001)
  Запропонований винахід відноситься до медицини, зокрема, до способів профілактики жовчного перитоніту після зовнішнього дренування холедоху.
 • Годлевський, Аркадій Іванович; Каніковський, Олег Євгенович; Саволюк, Сергій Іванович; Годлевська, Тетяна Аркадіївна; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Savoliuk, Serhii Ivanovych; Hodlevska, Tetiana Arkadiivna (Укрпатент, 2003)
  Винахід відноситься до медицини, зокрема до хірурги, а саме до способів профілактики ранньої спайкової кишкової непрохідності Він призначений і може бути використаний при хірургічному лікуванні захворювань та травм органів ...
 • Каніковський, Олег Євгенович; Гребенюк, Дмитро Ігорович; Росохай, Олександр Васильович; Мосьондз, Василь Володимирович; Гусак, Олександр Васильович; Kanikovskyi, Oleh Yevhenovych; Hrebeniuk, Dmytro Ihorovych; Rosokhai, Oleksandr Vasyliovych; Mosiondz, Vasyl Volodymyrovych; Husak, Oleksandr Vasyliovych (Укрпатент, 2011)
  Спосіб профілактики тромбозу у мікроциркуляторному руслі підшлункової залози при гострому панкреатиті, який полягає у введенні гепарину, який відрізняється тим, що у дванадцятипалу кишку вводять дуоденальний зонд з вмонтованим ...

Search DSpace

Browse

My Account